Stelągowski radzi.

Wieka dymne i sposoby oddymiania

Klapy dymowe służą do odprowadzania dymu i ciepła z płonącego domu, podtrzymując sprawność dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Mechaniczne otwieranie ramienia okna do kąta 90° w stosunku do framugi gwarantuje osiągnięcie optymalnego rozproszenia dymu i ciepła z wyjść ewakuacyjnych.

Głównymi elementami klap dymowych jest okno drzwi tarasowe wrocław oddymiające, wyposażone w deflektor wiatrowy, także plik układu sterowania – idź na stronę. W trakcie pożaru, przy grawitacyjnym systemie usuwania dymu i gorąca, otwarte zostają przeloty oddymiające w fasadach, albo w dachach domu. Przez otwory oddymiające, na zewnątrz domu wydostają się toksyczne gazy, dym i gorące powietrze. W taki sposób drogi ewakuacyjne realizują swoją rzeczywistą misję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.
okna oddymiające

Autor: D+H
Źródło: D+H
System oddymiania uwolniony pozostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania, lub obrzeżnych instrumentów generujących. Kompleksem systemu oddymiania zawiaduje centrala – przeczytaj więcej tutaj – – . Żeby udoskonalić prawdziwy przewiew, stosuje się w dolnych częściach budynku specjalne odbezpieczone części, doprowadzające ożywcze powietrze.
Dla zapoczątkowania sprawnej ewakuacji ludności, bardzo wielkie znaczenie ma czas otwarcia klap dymowych i okien w górnej części domu, także przyrządów doprowadzających powietrze z zewnątrz (np. okien natleniających). Elektrycznie sterowane sprzęty do odprowadzania dymu i gorąca, mają możliwość też służyć do dziennej, zwyczajnej wentylacji pomieszczeń.
oddymianie

Autor: D+H
Źródło: D+H
Napęd elektryczny zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu, a zupełny system oddymiania o napędzie elektrycznym charakteryzuje szybkie automatyczne generowanie poprzez czujki pożarowe, porządny monitoring, perfekcyjne zintegrowanie z różnymi systemami obiektu, pożyteczna wentylacja, bez specjalnych kosztów.
W kompletnym systemie oddymiania, osobne jego detale złączone są ze sobą i współpracują razem w sposób gwarantujący niezawodną obserwację kompletnego systemu w obiekcie.

Pojedyncze komponenty systemu oddymiania zestawiane są z najwyższą sumiennością. Najistotniejsza jest ich zgodność z pozostałymi częściami układu.