Stelągowski radzi.

Wodomierze to urządzenia do pomiaru użytkowanej wody

Wodomierze to sprzęty które służą do pomiaru i rejestracji kubatury przepływającej wody w instalacji. Liczniki mierzące przepływaną wodę powinny być zamontowane na przyłączu który doprowadza wodę do budynku. Służą do rozrachunków między dostawcą wody a właścicielem nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych pomagają dozorować zużywanie wody i opłacać jedynie za siebie.

licznik wody

Autor: Michael Pereckas
Źródło: http://www.flickr.com

Wodomierze przykładowo takie jak te: wodomierze (link) jednostrumieniowe BMeters, muszą mieć atest Głównego Urzędu Miar. Wszystkie jego części pracujące w wodzie powinny posiadać atest który dopuszcza je do kontaktu z wodą pitną. Muszą być także sporządzone z tworzyw wytrzymałych na korozję i które nie pogarszają jakości wody. Wskazania wodomierza są odczytywane co dwa, albo trzy miesiące. Z czasem precyzja pomiarowa wodomierza zwykle się pogarsza. W związku z tym co parę lat trzeba kontrolować sprawność wodomierza i na nowo go legalizować, wodomierze (poprzednia strona) do wody ciepłej co cztery lata, a do zimnej co pięć lat. Usługę tę wykonują pracownicy regionalnego zakładu wodociągów, bądź serwisu zakładu, jaki wyprodukował wodomierz Zasadniczym kłopotem przy odczycie wodomierzy rozlokowanych u mieszkańców w obiektach wielorodzinnych jest brak dojścia do nich. Świetnym rozstrzygnięciem w takiej sytuacji jest odczyt radiowy. Dużym pozytywem dla mieszkańców jest to, że odczyt poziomów zużycia wody odbywa się bez przymusu wejścia do wnętrz mieszkalnych w umownym terminie, w krótkim czasie, a uzyskane dane mogą być przesłane do formatu pliku csv, tym samym obniżone są koszty odczytów i tworzenia baz danych. Nadzwyczajnym ułatwieniem jest odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w punktach trudno dostępnych.

zużycie wody

Źródło: http://www.morguefile.com/

System bezprzewodowy zdalnego odczytu bazuje na wskazaniach wodomierza wyekwipowanego w składnik impulsujący. Podzespół radiowy zlicza etapy które pokazują wodomierze i przesyła informacje – poznaj szczegóły na Wielkość ta jest magazynowana w pamięci elementu radiowego. Tak zgromadzone odczyty do pliku są transmitowane do programu informatycznego. Na ich podstawie, na komputerze stacjonarnym w zakładzie, są przedstawiane faktury sprzedaży, a później roznoszone są, lub przesyłane do odbiorców.